ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اخذ کد اقتصادی حقیقی

2599000 تومان

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي

پلمپ دفاتر

499000 تومان

  1-درخواست دفاتر پلمپ روزنامه 50 برگ
  2-درخواست دفاتر پلمپ كلي 50 برگ
  3-ارسال پست به ادرس كارفرما

گواهی ارزش افزوده

2999000 تومان

  1-برسي مدارك مورد نياز
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-ثبت نام در وبسایت اداره مربوطه

  ۴-اخذ گواهی ارزش افزوده

اخذ کد اقتصادی حقوقی

2999000 تومان

  مخصوص شرکت ها

  1-پيگيري تكميل مدارك پرونده کد

   2- تشكيل پرونده مالياتي

   3- اخذ پاسخ استعلام مستقلات اداره مالیات

   4-اخذ كد اقتصادي