ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

كارت بازرگاني عادي

شگفت انگیز
2400000 1900000 تومان

  1- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  2- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  3- تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی

   

كارت بازرگاني جامع

2599000 تومان

  ۱- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  ۲- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  ۳-  تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی

  ۴- اخذ وقت حضور در اتاق بازرگانی

تركيبي کارت بازرگاني+برند

4500000 تومان

  1- دفاتر پلمپ
  2- اظهارنامه كارت
  3- ثبت نام سايت
  4- وقت حضور در اتاق
  5- ثبت نام فارسي يا لاتين يا لوگو
  6- انتخاب كالا در 3 طبقه
  7- روزنامه رسمي
  8- آگهي تقاضا

كارت بازرگاني طلايي

4490000 تومان

  ۱- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  ۲- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  ۳-  تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی

  ۴- اخذ وقت حضور در اتاق بازرگانی

  ۵- اخذ وقت شرکت در کلاس اتاق بازرگانی

  ۶- حضور وکیل در اتاق بازرگانی بجای موکل

كارت عضويت اتاق بازرگانی

2390000 تومان

  ۱- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  ۲- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  ۳-  تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی

  ۴- اخذ وقت حضور در اتاق بازرگانی

  ۵- کارشناسی مدارک شما

   

بسته های مرتبط

جواز تاسیس

شگفت انگیز
2400000 2099000 تومان

  1-كارشناسي مدارك

   2- كارشناسي كالاها و طبقات درخواستي

   3- انجام امور نوشتاري مربوط به طرح توجيهي

   4- اخذ جواز تاسيس فیزیکی

كارت عضويت اتاق بازرگانی

2390000 تومان

  ۱- اخذ دفاتر پلمپ برای شما
  ۲- ثبت اظهارنامه ی درخواست كارت بازرگانی
  ۳-  تکمیل اطلاعات و ثبت نام در سایت اتاق بازرگانی

  ۴- اخذ وقت حضور در اتاق بازرگانی

  ۵- کارشناسی مدارک شما