ثبت سفارش جدید

در کمتر از چند کلیک سفارش خود را ثبت کنید

بسته مورد نظر خود را انتخاب کنید

اختراع ویژه تضمینی

5990000 تومان

  در صورت عدم انجام عودت وجه طبق قرارداد

  ۱- واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  ۲- حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  ۳- هزینه روزنامه رسمی اختراع

  ۴- گواهینامه رسمی ثبت اختراع

نقشه ی فني و يا طرح نوشتاري اختراع

899000 تومان

  1-تهيه نقشه فني اتوكد و یا طرح نوشتاری اختراع

ثبت ايده فكري

4000000 تومان

  1-برسي طرح نوشتاري درخواستي
  2-ثبت درخواست در اداره مربوط
  3-دريافت نظر كارشناسي

اختراع عادی

2399000 تومان

  ۱- واریزی یک ساله حق الثبت اختراع

  ۲- حق الوکاله وکیل پرونده ی شما

  ۳- هزینه روزنامه رسمی اختراع

  ۴- گواهینامه رسمی ثبت اختراع